• Muitas termināls atrodas Latvijā, Daugavpils pilsētā, kas ir izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums - autoceļu un dzelzceļa krustojumā no austrumu robežas uz Eiropas Savienību, kas savieno ES ar Krieviju, Āzijas un NVS valstīm.

  Таможенный терминал находится в Латвии, в городе Даугавпилс, который имеет выгодное географическое положение — на пересечении автомобильных и железнодорожных путей у восточной границы Европейского союза, соединяя страны ЕС с Россией, странами Азии и странами СНГ.

 • Muitas termināls atrodas izdevīgā vietā ar ideāliem piebraucamiem celiem. Muitas noliktavai pieder dzelzceļa pievadceļš kurš ļauj vienlaicīgi iekraut līdz četriem dzelzceļa vagoniem vienlaicīgi.

  Таможенный терминал находится в удобном месте с идеальным подъездом. Принадлежащая таможенному складу железнодорожная ветка позволяет одновременно погрузить до 4 -рех железнодорожных вагонов одновременно.

 • Augsti kvalificēti speciālisti veic tūlītēju kravu apstrādi, muitas dokumentu noformēšanu (sertifikātus: izcelsmes sertifikāta, fitosanitāro un veterināro sertifikātu), konsultē muitas jautājumos, radīs individuālu pieeju katram klientam.

  Высококвалифицированные специалисты обеспечат оперативное оформление таможенных и товаросопроводительных документов, сертификатов происхождения, фитосанитарный и ветеринарный, проконсультируют в таможенных вопросах, проявят индивидуальный подход к каждому клиенту.

 • Kopējā noliktavu platība virs 1200 m2, kas aprīkota ar modernu aprīkojumu iekraušanai un izkraušanai.

  Общая складская площадь составляет более 1200 м2, оборудована современной техникой для погрузки и разгрузки.

 • Noliktava strādā ar visiem preču veidiem, izņemot akcīzes. Izgatavojam arī apstrādes bīstamas (ADR / RID) slodzes.

  Склад работает со всеми видами товаров, кроме акцизных. Также производим работы с опасными (ADR / RID) грузами.


Par mums / О нас

SIA "Apeks serviss" - muitas termināls ar pieredzi tirgū vairāk nekā 7 gadus. Uzņēmuma galvenie darbības veidi: muitas noliktava, kravu iekraušana un izkraušana, uzglabāšana, dokumentācijas noformēšana, kravu pārvadājumi, multimodālā transporta organizācija, kā arī iekraušana un transportēšana dažādiem dzelzceļa aprīkojumiem uz platformām.

Tālrunis: (371) 654 41104 mob.
T: (+371) 27014080
Fakss: (371) 654 41107
E-pasts: apeks.serviss@gmail.com


ООО «Апекс сервисc» - таможенный терминал с опытом работы на рынке более 7 лет. Основной спектр услуг компании: услуги таможенного склада, погрузо-разгрузочные операции, хранение, оформление документов, экспедирование, организация мультимодальных перевозок, а также погрузка и перевозка различной дорожной техники на платформах.

Тел: (+371) 654 41104
Моб. т: (+371) 27014080
Факс: (+371) 654 41107
E-mail: apeks.serviss@gmail.com


Papildus pakalpojumi / Дополнительные услуги

Papildus pakalpojumi – preču konsolidācija, pārvadātāja atlase, sarunas par tarifiem, preču montāža un šķirošana.

Дополнительные услуги — консолидация, комплектация товара, выбор перевозчика, переговоры о тарифах, комплектация и сортировка товара.

Kontakti / Контакты
 • Tel.: (+371) 654 41104
 • Mob. T: (+371) 27014080
 • Fakss: (+371) 654 41107
 • E-mail: apeks.serviss@gmail.com
 • Adrese: Spaļu iela 1P, Daugavpils, Latvija, LV 5404